img.kalleswork.net https://img.kalleswork.net/ img ikiwiki Thu, 11 Jan 2024 21:52:26 +0100 2311161459 GRII 972 https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Riksskatteverket/2311161459_GRII_972/ https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Riksskatteverket/2311161459_GRII_972/ 1932 Riksförsäkringsanstalten Sigurd Lewerentz interior Thu, 16 Nov 2023 14:59:20 +0100 2024-01-11T20:52:26Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2311161459_GRII_971/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2311161502_GRII_978/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Riksskatteverket/2311161502_GRII_978/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Riksskatteverket/2311161459_GRII_972/1980x1200-2311161459_GRII_972.jpg" width="1810" height="1200" alt="2311161459 GRII 972" title="2311161459 GRII 972" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Riksskatteverket/2311161459_GRII_972.jpg">Full size image (0.4M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> 2307101300 K-1 035 https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Moskosel/2307101300_K-1_035/ https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Moskosel/2307101300_K-1_035/ Kalle Soederman 1965 Göte Lundström Moskosel kyrka Mon, 10 Jul 2023 13:00:17 +0200 2023-07-10T11:00:17Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2307101250_K-1_028/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2307101304_K-1_037/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Moskosel/2307101304_K-1_037/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Moskosel/2307101300_K-1_035/1980x1200-2307101300_K-1_035.jpg" width="1796" height="1200" alt="2307101300 K-1 035" title="2307101300 K-1 035" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Moskosel/2307101300_K-1_035.jpg">Full size image (0.7M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=65.8702766666667&amp;lon=19.4519066666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 2307132245 K-1 037 https://img.kalleswork.net/Ellt-Haparanda_kyrka/2307132245_K-1_037/ https://img.kalleswork.net/Ellt-Haparanda_kyrka/2307132245_K-1_037/ Kalle Soederman 1967 ELLT Haparanda kyrka Thu, 13 Jul 2023 22:45:49 +0200 2023-07-13T20:45:49Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2307132243_K-1_035/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2307132246_K-1_038/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Ellt-Haparanda_kyrka/2307132246_K-1_038/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Ellt-Haparanda_kyrka/2307132245_K-1_037/1980x1200-2307132245_K-1_037.jpg" width="802" height="1200" alt="2307132245 K-1 037" title="2307132245 K-1 037" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Ellt-Haparanda_kyrka/2307132245_K-1_037.jpg">Full size image (0.7M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=65.8333933333333&amp;lon=24.1215849997222&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 2207191207 K-1 017 https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Norrfjarden/2207191207_K-1_017/ https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Norrfjarden/2207191207_K-1_017/ Kalle Soederman 1967 Fritz Sjöström Göte Lundström Norrfjärdens kyrka Piteå Tue, 19 Jul 2022 12:07:51 +0200 2022-07-19T10:07:51Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2207191204_K-1_016/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2207191209_K-1_019/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Norrfjarden/2207191209_K-1_019/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Norrfjarden/2207191207_K-1_017/1980x1200-2207191207_K-1_017.jpg" width="802" height="1200" alt="2207191207 K-1 017" title="2207191207 K-1 017" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lundstrom-Norrfjarden/2207191207_K-1_017.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=65.4223966666667&amp;lon=21.4916983333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 2203031722 K-1 030 https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Kramaren/2203031722_K-1_030/ https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Kramaren/2203031722_K-1_030/ Kalle Soederman 1963 Erik och Tore Ahlsén Krämaren Örebro Thu, 03 Mar 2022 17:22:52 +0100 2022-03-03T16:22:52Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2203031721_K-1_029/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2203031724_K-1_032/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Kramaren/2203031724_K-1_032/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Kramaren/2203031722_K-1_030/1980x1200-2203031722_K-1_030.jpg" width="802" height="1200" alt="2203031722 K-1 030" title="2203031722 K-1 030" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Kramaren/2203031722_K-1_030.jpg">Full size image (0.4M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2696466666667&amp;lon=15.2101116666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 2203050943 K-1 039 https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Orebro_Medborgarhus/2203050943_K-1_039/ https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Orebro_Medborgarhus/2203050943_K-1_039/ Sat, 05 Mar 2022 09:43:25 +0100 2022-03-05T08:43:25Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2203050941_K-1_037/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2203050944_K-1_040/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Orebro_Medborgarhus/2203050944_K-1_040/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Orebro_Medborgarhus/2203050943_K-1_039/1980x1200-2203050943_K-1_039.jpg" width="802" height="1200" alt="2203050943 K-1 039" title="2203050943 K-1 039" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Ahlsen-Orebro_Medborgarhus/2203050943_K-1_039.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2685283333333&amp;lon=15.2080766666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 2203051308 K-1 097 https://img.kalleswork.net/Backstrom_Reinius-Rosta/2203051308_K-1_097/ https://img.kalleswork.net/Backstrom_Reinius-Rosta/2203051308_K-1_097/ Kalle Soederman 1952 Backström & Reinius Arkitekter AB Rosta Örebro Sat, 05 Mar 2022 13:08:02 +0100 2022-03-05T12:08:02Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../2203051306_K-1_096/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../2203051308_K-1_098/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Backstrom_Reinius-Rosta/2203051308_K-1_098/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Backstrom_Reinius-Rosta/2203051308_K-1_097/1980x1200-2203051308_K-1_097.jpg" width="1796" height="1200" alt="2203051308 K-1 097" title="2203051308 K-1 097" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Backstrom_Reinius-Rosta/2203051308_K-1_097.jpg">Full size image (0.7M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2718666663889&amp;lon=15.1923700002778&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 211203-145150 K-1 https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Snellman/211203-145150_K-1/ https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Snellman/211203-145150_K-1/ Kalle Soederman 1918 Gunnar Asplund Villa Snellman Fri, 03 Dec 2021 14:51:50 +0100 2021-12-03T13:51:50Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../211203-145026_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../211203-145254_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Snellman/211203-145254_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Snellman/211203-145150_K-1/1980x1200-211203-145150_K-1.jpg" width="1796" height="1200" alt="211203-145150 K-1" title="211203-145150 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Snellman/211203-145150_K-1.jpg">Full size image (0.4M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.39193&amp;lon=18.0768983333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 210719-161605 K-1 https://img.kalleswork.net/Pitea_kyrka/210719-161605_K-1/ https://img.kalleswork.net/Pitea_kyrka/210719-161605_K-1/ Kalle Soederman 1686 Piteå kyrka Mon, 19 Jul 2021 16:16:05 +0200 2021-07-19T14:16:05Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../210719-161331_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../210719-161906_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Pitea_kyrka/210719-161906_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Pitea_kyrka/210719-161605_K-1/1980x1200-210719-161605_K-1.jpg" width="1796" height="1200" alt="210719-161605 K-1" title="210719-161605 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Pitea_kyrka/210719-161605_K-1.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=65.3184833333333&amp;lon=21.4839716666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 210723-152254 K-1 https://img.kalleswork.net/Tesch-Solleftea/210723-152254_K-1/ https://img.kalleswork.net/Tesch-Solleftea/210723-152254_K-1/ Kalle Soederman 1963 Nils Tesch Sollefteå prästgård Fri, 23 Jul 2021 15:22:54 +0200 2021-07-23T13:22:54Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../210723-152047_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../210723-152428_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Tesch-Solleftea/210723-152428_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Tesch-Solleftea/210723-152254_K-1/1980x1200-210723-152254_K-1.jpg" width="802" height="1200" alt="210723-152254 K-1" title="210723-152254 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Tesch-Solleftea/210723-152254_K-1.jpg">Full size image (0.5M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> 210112-225941 K-1 https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Chapel_of_Resurrection/210112-225941_K-1/ https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Chapel_of_Resurrection/210112-225941_K-1/ Kalle Soederman 1925 Chapel of Resurrection Sigurd Lewerentz Skogskyrkogården Stockholm Uppståndelsekapellet Woodland Cemetary exterior Tue, 12 Jan 2021 22:59:41 +0100 2021-01-12T21:59:41Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../210112-225245_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../210112-230557_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Chapel_of_Resurrection/210112-230557_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Chapel_of_Resurrection/210112-225941_K-1/1980x1200-210112-225941_K-1.jpg" width="1796" height="1200" alt="210112-225941 K-1" title="210112-225941 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Chapel_of_Resurrection/210112-225941_K-1.jpg">Full size image (0.5M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.26922&amp;lon=18.1024083333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 201122-141930 K-1 https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Church_of_St_Mark/201122-141930_K-1/ https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Church_of_St_Mark/201122-141930_K-1/ Kalle Soederman 1956 Björkhagen Church of St Mark Markuskyrkan Sigurd Lewerentz Stockholm Sun, 22 Nov 2020 14:19:30 +0100 2020-11-22T13:19:30Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../201122-141830_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../201122-142021_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Church_of_St_Mark/201122-142021_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Church_of_St_Mark/201122-141930_K-1/1980x1200-201122-141930_K-1.jpg" width="802" height="1200" alt="201122-141930 K-1" title="201122-141930 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Church_of_St_Mark/201122-141930_K-1.jpg">Full size image (0.8M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.292485&amp;lon=18.11699&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 200715-160830 K-1 https://img.kalleswork.net/Ostberg-Eldhs_atelje/200715-160830_K-1/ https://img.kalleswork.net/Ostberg-Eldhs_atelje/200715-160830_K-1/ Kalle Soederman 1919 Carl Eldh Carl Eldhs ateljé Ragnar Östberg Stockholm Wed, 15 Jul 2020 16:08:30 +0200 2020-07-15T14:08:30Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../200715-153251_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../200715-160859_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Ostberg-Eldhs_atelje/200715-160859_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Ostberg-Eldhs_atelje/200715-160830_K-1/1980x1200-200715-160830_K-1.jpg" width="900" height="1200" alt="200715-160830 K-1" title="200715-160830 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Ostberg-Eldhs_atelje/200715-160830_K-1.jpg">Full size image (1.2M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.3529383333333&amp;lon=18.0511733333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> IMGP7353 https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Tallum/IMGP7353/ https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Tallum/IMGP7353/ Kalle Soederman 1923 Ekonomibyggnad Gunnar Asplund Skogskyrkogården Visitors centre Woodland Cemetary Sat, 05 Nov 2016 15:24:57 +0100 2016-11-05T14:24:57Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../IMGP7270/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Tallum/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Tallum/IMGP7353/1980x1200-IMGP7353.jpg" width="1799" height="1200" alt="IMGP7353" title="IMGP7353" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Gunnar_Asplund-Tallum/IMGP7353.jpg">Full size image (1.2M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2711&amp;lon=18.1043433333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 200706-215906 K-1 https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Woodcem_gate/200706-215906_K-1/ https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Woodcem_gate/200706-215906_K-1/ Kalle Soederman Sigurd Lewerentz Skogskyrkogården Woodland Cemetary gate Mon, 06 Jul 2020 21:59:06 +0200 2020-07-06T19:59:06Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../200706-215843_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../200706-215924_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Woodcem_gate/200706-215924_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Woodcem_gate/200706-215906_K-1/1980x1200-200706-215906_K-1.jpg" width="802" height="1200" alt="200706-215906 K-1" title="200706-215906 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lewerentz-Woodcem_gate/200706-215906_K-1.jpg">Full size image (0.8M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2775633333333&amp;lon=18.0957466666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 200603-211508 K-1 https://img.kalleswork.net/Huebner-Skogskallan_Chapel/200603-211508_K-1/ https://img.kalleswork.net/Huebner-Skogskallan_Chapel/200603-211508_K-1/ Kalle Soederman 1970 Storkällans kapell Wolfgang Huebner Wed, 03 Jun 2020 21:15:08 +0200 2020-06-03T19:15:08Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../200603-211345_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../200603-211558_K-1/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Huebner-Skogskallan_Chapel/200603-211558_K-1/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Huebner-Skogskallan_Chapel/200603-211508_K-1/1980x1200-200603-211508_K-1.jpg" width="802" height="1200" alt="200603-211508 K-1" title="200603-211508 K-1" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Huebner-Skogskallan_Chapel/200603-211508_K-1.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=59.2524983333333&amp;lon=18.2079683333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 190530-104613 GRII https://img.kalleswork.net/Edman-Kv_Haesten/190530-104613_GRII/ https://img.kalleswork.net/Edman-Kv_Haesten/190530-104613_GRII/ 1960 Arne Rudberger Bengt Edman Kv. Hästen Uppsala Thu, 30 May 2019 10:46:13 +0200 2019-05-30T08:46:13Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../190530-104548_GRII/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../190530-104727_GRII/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Edman-Kv_Haesten/190530-104727_GRII/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Edman-Kv_Haesten/190530-104613_GRII/1980x1200-190530-104613_GRII.jpg" width="900" height="1200" alt="190530-104613 GRII" title="190530-104613 GRII" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Edman-Kv_Haesten/190530-104613_GRII.jpg">Full size image (1.3M)</a></div> <div class="album-metadata"> <p class="album-description"> </p> </div> </div> 181005-172636-GR https://img.kalleswork.net/Werkbundsiedlung_Wien/181005-172636-GR/ https://img.kalleswork.net/Werkbundsiedlung_Wien/181005-172636-GR/ 1923 Gabriel Guévrékian Gerrit Rietveld Werkbundsiedlung Wien Fri, 05 Oct 2018 17:26:36 +0200 2018-10-05T15:26:36Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181005-172557-GR/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181005-172659-GR/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Werkbundsiedlung_Wien/181005-172659-GR/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Werkbundsiedlung_Wien/181005-172636-GR/1980x1200-181005-172636-GR.jpg" width="796" height="1200" alt="181005-172636-GR" title="181005-172636-GR" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Werkbundsiedlung_Wien/181005-172636-GR.jpg">Full size image (1.4M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> 181004-151834 K-3 https://img.kalleswork.net/Adolf_Loos-Looshaus/181004-151834_K-3/ https://img.kalleswork.net/Adolf_Loos-Looshaus/181004-151834_K-3/ 1910 Adolf Loos Goldman & Salatsch Building Looshaus Thu, 04 Oct 2018 15:18:34 +0200 2018-10-04T13:18:34Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181004-152235_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Adolf_Loos-Looshaus/181004-152235_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Adolf_Loos-Looshaus/181004-151834_K-3/1980x1200-181004-151834_K-3.jpg" width="900" height="1200" alt="181004-151834 K-3" title="181004-151834 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Adolf_Loos-Looshaus/181004-151834_K-3.jpg">Full size image (0.7M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.2074416666667&amp;lon=16.3670333333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181005-143323 K-3 https://img.kalleswork.net/Alt-Erlaa/181005-143323_K-3/ https://img.kalleswork.net/Alt-Erlaa/181005-143323_K-3/ 1985 Harry Glück Kurt Hlaweniczka Requat & Reinthaller Wohnpark Alt-Erlaa Fri, 05 Oct 2018 14:33:23 +0200 2018-10-05T12:33:23Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181005-143258_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181005-143524_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Alt-Erlaa/181005-143524_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Alt-Erlaa/181005-143323_K-3/1980x1200-181005-143323_K-3.jpg" width="801" height="1200" alt="181005-143323 K-3" title="181005-143323 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Alt-Erlaa/181005-143323_K-3.jpg">Full size image (1.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.1528583333333&amp;lon=16.3124266666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181005-100024 K-3 https://img.kalleswork.net/Haus_Wittgenstein/181005-100024_K-3/ https://img.kalleswork.net/Haus_Wittgenstein/181005-100024_K-3/ 1928 Haus Wittgenstein Ludwig Wittgenstein Paul Engelmann Fri, 05 Oct 2018 10:00:24 +0200 2018-10-05T08:00:24Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181005-095915_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181005-100503_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Haus_Wittgenstein/181005-100503_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Haus_Wittgenstein/181005-100024_K-3/1980x1200-181005-100024_K-3.jpg" width="1799" height="1200" alt="181005-100024 K-3" title="181005-100024 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Haus_Wittgenstein/181005-100024_K-3.jpg">Full size image (1.1M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.203295&amp;lon=16.394385&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181006-135341 K-3 https://img.kalleswork.net/Karl_Marx-hof/181006-135341_K-3/ https://img.kalleswork.net/Karl_Marx-hof/181006-135341_K-3/ 1930 Karl Ehn Karl Marx-Hof Sat, 06 Oct 2018 13:53:41 +0200 2018-10-06T11:53:41Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181006-135308_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181006-135703_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Karl_Marx-hof/181006-135703_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Karl_Marx-hof/181006-135341_K-3/1980x1200-181006-135341_K-3.jpg" width="1799" height="1200" alt="181006-135341 K-3" title="181006-135341 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Karl_Marx-hof/181006-135341_K-3.jpg">Full size image (2M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.2506166666667&amp;lon=16.364525&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181006-093210 K-3 https://img.kalleswork.net/Lassalle-hof/181006-093210_K-3/ https://img.kalleswork.net/Lassalle-hof/181006-093210_K-3/ 1926 Friedrich Schlossberg Fritz Waage Hans Paar Hubert Gessner Lassalle-Hof Sat, 06 Oct 2018 09:32:10 +0200 2018-10-06T07:32:10Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181006-093036_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181006-093250_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Lassalle-hof/181006-093250_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Lassalle-hof/181006-093210_K-3/1980x1200-181006-093210_K-3.jpg" width="801" height="1200" alt="181006-093210 K-3" title="181006-093210 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Lassalle-hof/181006-093210_K-3.jpg">Full size image (1M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.2233566666667&amp;lon=16.401675&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181005-154808 K-3 https://img.kalleswork.net/Mustersiedlung_Hadersdorf/181005-154808_K-3/ https://img.kalleswork.net/Mustersiedlung_Hadersdorf/181005-154808_K-3/ 2008 Hermann Czech Mustersiedlung Hadersdorf Fri, 05 Oct 2018 15:48:08 +0200 2018-10-05T13:48:08Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181005-154723_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181005-154852_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Mustersiedlung_Hadersdorf/181005-154852_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Mustersiedlung_Hadersdorf/181005-154808_K-3/1980x1200-181005-154808_K-3.jpg" width="800" height="1199" alt="181005-154808 K-3" title="181005-154808 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Mustersiedlung_Hadersdorf/181005-154808_K-3.jpg">Full size image (1.1M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.209615&amp;lon=16.232415&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181006-095516 K-3 https://img.kalleswork.net/Nordbahnhof-Vienna/181006-095516_K-3/ https://img.kalleswork.net/Nordbahnhof-Vienna/181006-095516_K-3/ 2013 Nordbahnhof Sergison Bates Sat, 06 Oct 2018 09:55:16 +0200 2018-10-06T07:55:16Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181006-095257_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181006-095604_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Nordbahnhof-Vienna/181006-095604_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Nordbahnhof-Vienna/181006-095516_K-3/1980x1200-181006-095516_K-3.jpg" width="960" height="1200" alt="181006-095516 K-3" title="181006-095516 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Nordbahnhof-Vienna/181006-095516_K-3.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.224365&amp;lon=16.3965466666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181005-095923-GR https://img.kalleswork.net/Otto_Wagner-Sparkasse/181005-095923-GR/ https://img.kalleswork.net/Otto_Wagner-Sparkasse/181005-095923-GR/ 1906 Austrian Postal Savings Bank Otto Wagner Wiener Postsparkasse Fri, 05 Oct 2018 09:59:23 +0200 2018-10-05T07:59:23Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181005-092548_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181005-102306-GR/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Otto_Wagner-Sparkasse/181005-102306-GR/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Otto_Wagner-Sparkasse/181005-095923-GR/1980x1200-181005-095923-GR.jpg" width="1810" height="1200" alt="181005-095923-GR" title="181005-095923-GR" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Otto_Wagner-Sparkasse/181005-095923-GR.jpg">Full size image (1.5M)</a></div> <div class="album-metadata"> <p class="album-description"> </p> </div> </div> 181006-151517 K-3 https://img.kalleswork.net/Plecnik-Holy_ghost/181006-151517_K-3/ https://img.kalleswork.net/Plecnik-Holy_ghost/181006-151517_K-3/ 1913 Church of the Holy Spirit Heilig-Geist-Kirche Jože Ple?nik Sat, 06 Oct 2018 15:15:17 +0200 2018-10-06T13:15:17Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181006-151739_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Holy_ghost/181006-151739_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Holy_ghost/181006-151517_K-3/1980x1200-181006-151517_K-3.jpg" width="801" height="1200" alt="181006-151517 K-3" title="181006-151517 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Holy_ghost/181006-151517_K-3.jpg">Full size image (1.5M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.2074266666667&amp;lon=16.3223166666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181004-160804 K-3 https://img.kalleswork.net/Plecnik-Zacherlhaus/181004-160804_K-3/ https://img.kalleswork.net/Plecnik-Zacherlhaus/181004-160804_K-3/ 1905 Jože Ple?nik Zacherlhaus Thu, 04 Oct 2018 16:08:04 +0200 2018-10-04T14:08:04Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181004-160451_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181004-161152_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Zacherlhaus/181004-161152_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Zacherlhaus/181004-160804_K-3/1980x1200-181004-160804_K-3.jpg" width="800" height="1199" alt="181004-160804 K-3" title="181004-160804 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Plecnik-Zacherlhaus/181004-160804_K-3.jpg">Full size image (0.6M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.20981&amp;lon=16.3719016666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181004-143443 K-3 https://img.kalleswork.net/Semper-Semperdepot/181004-143443_K-3/ https://img.kalleswork.net/Semper-Semperdepot/181004-143443_K-3/ 1877 Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Gottfried Semper Semperdepot Thu, 04 Oct 2018 14:34:43 +0200 2018-10-04T12:34:43Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181004-143059_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181004-143614_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Semper-Semperdepot/181004-143614_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Semper-Semperdepot/181004-143443_K-3/1980x1200-181004-143443_K-3.jpg" width="801" height="1200" alt="181004-143443 K-3" title="181004-143443 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Semper-Semperdepot/181004-143443_K-3.jpg">Full size image (1.2M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.1998116666667&amp;lon=16.3626383333333&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p> 181006-110553 K-3 https://img.kalleswork.net/Winarsky-hof/181006-110553_K-3/ https://img.kalleswork.net/Winarsky-hof/181006-110553_K-3/ 1925 Josef Frank Josef Hoffmann Oskar Strnad Oskar Wlach Peter Behrens Winarsky-Hof Sat, 06 Oct 2018 11:05:53 +0200 2018-10-06T09:05:53Z <div class="album-viewer"> <div id="album-img"> <div class="album-prev"> <a title="Previous" accesskey="h" href="https://img.kalleswork.net/../181006-110339_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <div class="album-next"> <a title="Next" accesskey="l" href="https://img.kalleswork.net/../181006-110754_K-3/#album-img"><span class="album-arrow"></span></a> </div> <a href="https://img.kalleswork.net/Winarsky-hof/181006-110754_K-3/#album-img"><img src="https://img.kalleswork.net/Winarsky-hof/181006-110553_K-3/1980x1200-181006-110553_K-3.jpg" width="801" height="1200" alt="181006-110553 K-3" title="181006-110553 K-3" class="img" /></a> </div> <div class="album-download"><a href="https://img.kalleswork.net/Winarsky-hof/181006-110553_K-3.jpg">Full size image (1.7M)</a></div> <div class="album-metadata"> </div> </div> <p><span class="osm-icon"><a href="https://img.kalleswork.net/ikiwiki.cgi?do=osm&amp;lat=48.2398866666667&amp;lon=16.3818366666667&amp;map=map&amp;zoom=18"><img class="img" src="https://img.kalleswork.net//map-marker-3x.png" alt="View on map" /></a></span></p>